3 apr. 2014

Gothia Financial Group AB överlåter bestridna fakturor

Gothia har överlåtit en av mig bestriden och polisanmäld faktura till Arvato Finance AB. Arvato är Gothias egna "företag" och det hela är naturligtvis kriminellt och polisanmält eftersom fakturan när den överläts inom den egna organisationen även belades med ytterligare straffavgifter. Detta är naturligtvis pajjaserier på hög nivå men personalen inom denna konstellation är lika otrevlig som organisationen oseriös.
Jag har även med laglig grund såväl enligt svensk författning som Europadomstolens lagar HÄVT affären och krävt återbetalning av inbetalda medel då ljudinspelningar etc inte varit lagenligt enligt marknadsföringslagar och dylikt och det var då man "sålde" fakturan vidare inom den egna organisationen. Gothia/Arvato har även gjort en sökning till kronofogden i samband med detta trots att man inte haft någon orsak till detta och vid ett samtal med Anders Larsson på Gothia "förklarade" han att detta görs på ren rutin var sjätte vecka för alla Gothias "kunder".

Undvik att göra affärer med de företag som anlitar Gothia för betalningshantering. Ni företagare får tacka Gothia för att era affärer och ert företagande kommer att bli lidande för vad kunderna lär sig av den behandling man utsätts för av dessa kriminella företag är att sluta handla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar