5 maj 2014

Gothia FinancialGroup AB förnekar att de överlåter bestridna fakturor till arvato Finance AB.

Gothia överlåter bestridna fakturor
Gothia har överlåtit en av mig bestriden och polisanmäld faktura till Arvato Finance AB. Arvato är Gothias egna "företag" och det hela är polisanmält eftersom fakturan när den överläts inom den egna organisationen även belades med ytterligare straffavgifter/kostnader. Jag har även med laglig grund såväl enligt svensk författning som Europadomstolens lagar HÄVT affären och krävt återbetalning av inbetalda medel då ljudinspelningar etc inte varit lagenligt enligt marknadsföringslagar och dylikt och det var då man "sålde" fakturan vidare inom den egna organisationen. Gothia/Arvato har även gjort en sökning till kronofogden i samband med detta trots att man inte haft någon orsak till detta och vid ett samtal med en av Gothias representanter informerades jag om att detta görs på ren rutin var sjätte vecka för alla Gothias "kunder". Eftersom det hela startade med att jag köpte en spärrtjänst mot identitetsstölder så passade jag på att tacka Gothia eftersom de nu gjort finansieringar av dylika tjänster överflödiga eftersom en anmärkning hos kronofogden fungerar som ett skydd i sig.
Svar från arvato Finance AB
2014-05-05
Hej Deborah,
Gothia Financial Group AB har bytt namn till arvato Finance AB dvs. inga fordringar har överlåtits och inga avgifter tillkommer.
Ring gärna upp oss om du har frågor om det eller om du vill diskutera ditt ärende närmare!
Mvh Sandra på arvato

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar