27 okt. 2014

EON - miljöfientlig policy och fräcka stölder.

Som jag tidigare varit inne på så gynnar inte EON miljövänligt tänkande och handlande eftersom de i sina prislistor bestraffar de som har en LÅG el-förbrukning.
Den fasta avgiften sänks vid en förbrukning på under 8000kWh per år MEN nätavgiften HÖJS med hela 42 öre per kWh!!!!!
Det är katastrof! På vilket sätt skulle denna höga avgift tjäna som morot för sänkt el-förbrukning?????

Hela detta system måste förändras.

Det logiska vore att överföringsavgiften var högre vid högre elförbrukning - istället för som det är utformat idag. Se prisexempel HÄR.

Vattenfall har en annan policy rörande sin nätavgift. Där belastas alla med en högre av gift under de tider på dygnet då elförbrukningen är hög och en låg nätöverföringsavgift för alla under lågenergitimmar.

Avgifterna för nätleveransen skiljer sig åt mellan olika leverantörer.

EON har förutom en icke-miljövänlig policy även en bristande goodwill till sina kunder såtillvida att de utgår från de uppgifter angående din elförbrukning som du uppgett.
Detta innebär att de inte anpassar priserna efter den egentliga förbrukningen.

När jag ringde och frågade EON varför de inte sänkt priserna i takt med min sänkta elförbrukning fick jag till svar att "Det ligger i kundens intresse". Trots att de har ett elskåp på min vägg så är det alltså jag/kunden som ska korrigera priserna hos EON eftersom de inte anpassar sig efter den förbrukning deras egna apparatur rapporterar.

Under det senaste året har min förbrukning varit 2000 kWh lägre än tidigare år. Godtrogen som jag varit så trodde jag att;

1. Jag skulle belönas för detta i form av sänkta nätavgifter,
2. Att detta skedde automatiskt eftersom de har sitt räkneverk på min husvägg.

Inget av detta skedde alltså vilket resulterade i att jag under det senaste året BJUDIT EON på 1100 kronor. I min värld heter det dock inte "bjudit på" utan i min värld heter det att EON har STULIT 1100 kronor av mig.

Jag anser att punkt 1 och 2 härovan är mycket märkliga i sig därför att i min värld så skulle;

1. Jag INTE bestraffas med fördyrande avgifter på 42 öre per kWh när jag sänker min elförbrukning och min miljöpåverkan. Horribla 42 öre per kWh är vad jag bestraffas med för mitt miljöengagemang!

Om jag inte hade drabbats av denna bestraffning för min minskade förbrukning skulle min nätöverföringsavgift ha varit 2181 kronor LÄGRE per år. Dessa 42 öre i straffavgift utgör alltså en betydande kostnad.

OM jag inte SJÄLV hade ringt och påpekat att jag hade en lägre förbrukning så hade de fortsatt sina fräcka stölder på 1100 kronor per år men i min värld så anser jag att jag borde belönas för min sänkta förbrukning så räknar jag bort bestraffningsavgiften så hade de alltså bestulit mig på hela 3281 kronor per år!!!!

2. De påstår på sin websida, och har gått ut med informationen till sina kunder, att de räknar av den verkliga förbrukningen varje månad via fjärravläsning, om det kan ni läsa HÄR men det är alltså en REN LÖGN!!!!!

Dessa stölder är möjliga endast därför att man som kund är naiv nog att tro på deras lögner, naiv nog att tro att de gör som de säger och läser av sina egna elverk/fjärravläsning. Och eftersom de äger elnäten har man som kund inget val. Dvs de blåser sina kunder av samma anledning som hundarna slickar sig på snoppen - därför att de KAN.

Och, jo, det finns andra alternativ och möjligheter. Själv tittar jag på möjligheten att producera egen el och göra det helt friställt från nätleverantören genom att utarbeta ett slags ö-system.

Och - när vi som kunder går ihop och protesterar mot bestraffningsavgifter och miljöfientlig prissättning hos nätleverantörerna så kanske vi kan genomdriva en förändring. Så - UPP TILL KAMP mot TJUVPACKET och miljöbovarna!!!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar