7 nov. 2014

EON har beslutat sig för bedrägeri och stöld. Brevväxling.

 Fortsättning av  "EON - historien om ett tjuvaktigt företag" som jag tidigare skrivit om

Jag tittade igenom den senaste fakturan och insåg då att jag feldebiterats för en förbrukning som är högre än 8000 kWh per år trots att jag varit i kontakt med EON under Mars 2013 och ändrat förbrukningen till en tariff som gäller för lägre förbrukning än 8000 kWh. I brevet ljuger de om vad vi kommit överens om OCH de ljuger om min verkliga förbrukning. Vi pratar om en förbrukning som i verkligheten ligger på 5200 kWh per år.

Feldebiteringen på den sista fakturan leder till en fördyring på ca 135 kronor. Eftersom de feldebiterat mig innebär det att jag kan ha betalat 1620 kronor eller mer i felaktiga kostnader bara det senaste året.  EON vill dock inte kännas vid detta och tycker att jag ska efterskänka pengarna. I min värld är det stöld och bedrägeri. Är det dessutom så att jag feldebiterats sedan jag ändrade min förbrukning i Mars 2013 så är summan dessutom avsevärt högre, inklusive moms.

EON väljer dock att anse att jag ska efterskänka pengarna eftersom de enligt egna ord anser att summan är så liten. Jag anser att jag blivit bestulen. Jag anser att EON ägnar sig åt bedrägeri. EON är inte den som avgör om jag ska efterskänka mina pengar eller ej. Det är jag som avgör det.

Här ett smakprov av deras brev. Tonen är arrogant och nedlåtande och jag frågar mig om de har tråkigt på jobbet och lite att göra eftersom de lägger sån lång tid på att kränka sina kunder och stjäla pengar, istället för att korrigera sina misstag - som ett seriöst företag skulle ha gjort.

"
Hej Deborah,


Tack för ditt mejl.

Jag beklagar din upplevelse och har med hjälp av dina kunduppgifter undersökt rimligheten i E.ON Elnäts hantering.

Om du har 16A huvudsäkring så kan du välja mellan två prislistor hos E.ON. Den ena är billigast om din förbrukning understiger 8 000 Kwh per år och den andra lämpar sig bäst om förbrukningen på helåret är större än så. Det är du själv som känner dina behov bäst och därför också du som aktivt måste välja vilken prislista som är bäst för just din situation.

För prislistan som är billigast vid låg förbrukning så är den fasta kostnaden 102,5 per månad inklusive moms. Den rörliga som baseras på vad du använder är 59,1 öre per kilowattimma. Väljer du prislistan som är bäst vid högre förbrukning blir den fasta kostnaden 368,75 kronor per månad, medan den rörliga delen sjunker till 17,5 öre per kilowattimma. Om din förbrukning ligger något under eller något över gränsen på 8 000 Kwh blir det ett nollsummespel, det vill säga båda prislistorna kostar totalt sett lika mycket.

I ditt fall kan jag se att du i mars 2013 ringde in och att vi ändrat prislistan till den som lämpar sig bäst vid en förbrukning över 8 000 Kwh per år. Det står att vi gjort det eftersom du själv valde det. Det står inte uttryckligen något om vår rådgivning. Och det är svårt för mig i efterhand att veta vad som sades i samtalet. Rådgivningen vi ger ska naturligtvis vara baserad på vad vi frågat dig om och utifrån vad vi får veta ge dig rekommendationen vad som kan vara bäst för just din situation. En ändring av prislista gör vi bara på kundens eget initiativ. Ofta handlar det då om att man ska byta uppvärmningssystem som gör att förbrukningen kommer öka eller minska markant. Eller andra omständigheter, såsom antal personer i hushållet eller hur ofta man är hemma. Samtidigt är det troligt att vi gett dig rådet att byta prislista eftersom din verkliga förbrukning under 2012 var drygt 11 000 Kwh. Det vill säga, du skulle tjäna på att byta om förbrukningen skulle öka eller ligga på den nivån även i fortsättningen.

Med facit i hand kan vi konstatera att din verkliga förbrukning för hela 2013 var 7723 Kwh. Även om du inte bytte prislista förrän 2013-03-01 har jag räknat och jämfört de båda prislistorna sett till hela 2013. Den prislista som är bäst med förbrukning under 8 000 Kwh skulle för dessa 7723 Kwh kosta dig 5 794 kronor, inkluderat fast som rörlig samt moms. Den prislista du haft större delen av 2013, skulle för dessa 7 723 Kwh kosta dig  5776 kronor. Anledningen till att det är så liten skillnad beror på att din förbrukning legat mycket nära gränsen på 8 000 Kwh, för när de olika prislistorna bedöms förmånligast. Är förbrukningen mycket lägre eller mycket högre blir också skillnaderna större, och då blir det också mer befogat att se till att ha rätt prislista.

Sammantaget beklagar jag om du upplevt rådgivningen som dålig. Vad jag kunnat konstatera är att din förbrukning för 2012 var cirka 11 000 Kwh och endast baserat på att förbrukningen skulle ligga på samma nivå även 2013, är det klokt att råda dig till att byta så som vi gjorde. Med facit i hand blev din förbrukning lägre. Samtidigt vid en jämförelse mellan de olika prislistorna visar det sig att du med din förbrukning 2013 tjänade några kronor med den prislista E.ON debiterat dig för.

Nu under 2014 har förbrukningen sjunkit ytterligare och det är därför klokt av dig att byta till den andra prislistan, den som alltså är billigast om förbrukningen är under 8 000 Kwh per år. Det är du som känner dina behov bäst och därför är den som bestämmer vilken prislista du vill ha. Naturligtvis finns kundrådgivarna som stöd för dig att välja rätt. Ändras situationen och förbrukningen ökar och konstant kommer ligga på en högre nivå är det också klokt att byta prislista igen.

Som Kundombudsman är min bedömning att vår rekommendation inte kunnat bedömas som missvisande, baserat på hur mycket du använde 2012. Och med facit i hand, även om din förbrukning blev lägre än 8 000 Kwh 2013, så har du tjänat några kronor på den prislista du haft.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Det blev mycket information och tveka inte att höra av dig om något är oklart.

Du är alltid välkommen att höra av dig till mig igen,


Med vänliga hälsningar
Thomas Gustafsson

Kundombudsman"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar