26 apr. 2014

Den oprofessionella vaktkåren är dålig för Turistindustrin och samhällsekonomin.

Den svenska vaktkåren behöver utbildas eftersom de idag uppenbarligen har en mycket vag förståelse för sitt eget uppdrag.
Som vakt utanför t.ex. en restaurang är vakten det första gästen möter och därmed är vakten ett ansikte utåt och en representant för företaget. Då gäller det att uppföra sig korrekt, visa stil, klass, gästvänlighet och serviceanda. Alla anställda vid företaget bör vara väl medvetna om att det är tack vare gästen man kan ställa mat på bordet och betala sina räkningar. Det är gästen som finansierar företaget. Utan gäster - inget företag. Idag verkar företagaren och vakterna ha inställningen att gästen ska vara tacksam för ynnesten att få besöka stället.

Dåligt utbildade vakter är en skam inte bara för företaget i fråga utan för Sverige och den svenska turismindustrin i stort - och därmed samhällsekonomiskt. Det bemötande gästen får är det betyg och det rykte han sedan för med sig tillbaka till sitt land efter semestern.
Det går inte att godtyckligt stoppa människor från att komma in på krogar etc eller att bete sig som maktfullkomliga gorillor i stort eftersom alla yrken där man konfronteras med människor i första hand är ett serviceyrke vilket innebär att den allra viktigaste uppgiften är att få gästen att känna sig bekväm och välkommen.

Inte ens när gäster blivit för berusade ska vakten tappa serviceandan utan ska då på ett vänligt och diskret sätt be gästen återkomma vid ett annat tillfälle - för det är fortfarande gästen som finansierar företaget och vaktens lön och gästen ska bemötas därefter. Till och med vid behov av en avvisning ska det ske snyggt eftersom vaktens beteende då blir tydligt för alla på platsen.

Gästvänlighet och service bör ingå i vaktutbildningarna för att få bukt med dagens ytterst oprofessionella vaktkår.

Här nedan en bild på den blinde Paralympicsmedaljören Zebastian Modin som står åtalad för våld mot tjänsteman efter att ha konfronterats med vakter som uppenbarligen brister i all kompetens rörande gästvänlighet, serviceanda, diskretion och professionalism.


( Mer att läsa om oprofessionellt yrkesutövande i Östersunds Posten. HÄR.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar