4 maj 2014

Varning för Unionen - trög organisation som snyltar på begreppet "Fackförbund"

Det har gått snart ett år och en närstående till mig har fortfarande inte fått sin a-kassa utbetald i sin helhet!!!
Inte nog med att mattesnillena lyser med sin frånvaro inom Unionen - de verkar dessutom lida av avsevärda brister i läs- och skrivkunnighet. De svarar inte på post och är omöjliga att nå via telefon.
De lägger all sin energi på att lura in nya medlemmar istället för att serva dem de har så jag VARNAR för att gå med i denna organisation som snyltar på epitetet "fackförbund" med i själva verket inte är nått annat än lakejer åt Alliansregeringen. Det märker man på att de inte höjt ersättningarna i a-kassan sen Alliansen tillträdde. Ett riktigt fackförbund skulle aldrig låta företagare och Alliansregeringen styra över organsisationen så idag finns det bara ETT verkligt fackförbund kvar och det är Syndikalisterna.
Syndikalisterna kämpar för sina medlemmar när det behövs vilket till exempel INTE Unionen gör vet jag av egen erfarenhet.
En av kamperna SAC (Syndikalisterna) har vunnit var ett skadeståndsanspråk mot Svenska Kyrkan som utsatt en av sina anställda för mobbing. 300,000 fick syndikalistmedlemmen utbetalt.
Av erfarenhet kan jag säga att Unionen är ur-kass på att försvara sina medlemmar och ställer sig givakt inför arbetsgivarna så som medlem har du ingenting att hämta från dem, inte ens när det gäller a-kassemedel - vilket du kan räkna med att få vänta på i fem (fem) månader, som min närstående, och när du väl får den - så har de räknat fel - och då får du vänta tills Sundsvall brinner innan du ens får svar på dina mail.
Nej, bojkotta denna Allianslismande organisation vars enda sysselsättning verkar va att värva nya medlemmar. Gå ur! Byt! Byt till ett verkligt fackförbund - ett fackförbund som VET vilken uppgift de har.

HÄR kan ni läsa om hur ett fackförbund ska fungera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar