27 aug. 2014

Arbetsförmedlingen förser med vatten på min kvarn.

Nu har arbetsförmedlingen nekat mig starta eget bidrag. Sen har de förnekat mig möjligheten att anställa en person genom att vederbörande nekades praktikplats hos mig trots att vederbörande skulle få anställning efter praktikperioden - vilket, om vederbörande istället hade beviljats praktiken - torde vara en vinst för hela samhället eftersom personen jag hade haft för avsikt att anställa är förtidspensionär på 50% och alltså har svårt att hitta ett arbete.
Personligen har jag inte ännu råd att anställa någon  - men lovade alltså anställa vederbörande efter praktikperiodens slut. Utan framgång.

Varpå jag helt sonika skrev in mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Straxt blev jag kallad på tre stycken anställningsintervjuer. Ja, här sitter det inte fast. :) Då vände jag mig till arbetsförmedlingen för att få resorna till de respektive anställningsintervjuverna betalda eftersom det är långa resor och dyra kostnader. Då nekades jag dessa och blev ombedd att gå till socialtjänsten för att få ekonomisk hjälp till resorna.

Så har man då försett mig med vatten på min kvarn. Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll. De förmedlar inga arbeten. De som är anställda på arbetsförmedlingen är satta där för att rensa bort arbetslösa (sig själva) ur arbetslöshetsstatistiken. Det är en sorts institution för Fas 3:are med Guldkant på sin Fas3-insats - och ingenting annat.

Så sitter de där som apor i bur försörjda av skattebetalare som jobbar. Nog skulle väl pengarna kunna användas på ett bättre sätt därför att förmedla arbeten eller gynna egna initiativ - det kan de inte.
Falsk marknadsföring är vad det är fråga om för någon ArbetsFÖRMEDLING klarar de inte av. Ja, förutom till sig själva förstås.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar