16 okt. 2020

Hat - den enkla vägen

 I tider av politisk oro - där de styrande makterna tycks frossa i konflikt-skaperi enligt principen "härska genom att söndra" - så är det lätt att gå i fällan. Att brista ut i hat och aggressioner är den enkla vägen att bemöta orosmomenten och här ska vi ta oss en titt på varför det är fel metod att konfrontera konflikthärdarna.

Vet politikerna vad de gör? Frågan är berättigad framförallt i Sverige där vi ser hur de politiska besluten går stick i stäv med folkviljan. Svaret på frågan är; ja, de vet vad de gör. Men, vi måste ner på en annan nivå för att förstå hur de kan agera på detta sätt och ta beslut som är förödande för landet.

Först måste vi ta oss en titt på vad som driver politikerna. För att göra det måste vi börja med att indela deras mentala funktioner i grupper och det gör vi med hjälp av statistik.

När det gäller intelligens så har forskningen visat att 85% av världens befolkning har en IQ-kvot på mellan 80 och 100. Det är alltså det normala. Återstår gör 15%. Vi får räkna med att cirka 5% av välden befolkning har ett IQ på under 80 - och från 70 och neråt räknas man som förståndshandikappad och utvecklingsstörd. Kvar blir 10% som kan räknas ha en IQ-kvot som överstiger normal-nivån. Vi kan utgå från att normaltillståndet även gäller i riksdagshuset, d.v.s. cirka 10% av ledamöterna har en intelligens som överstiger normal-nivån. En av dem som troligtvis ligger inom normal-spannet skulle kunna vara Stefan Löfven - den svetsare som är Sveriges statsminister och landets mäktigaste man. Eftersom vi inte har någon mätning att tillgå får man helt enkelt titta på hans merit-lista och dit hör en icke fullständig svetsar-utbildning vilket torde vara en indikation på medelmåttigt intellekt och frånvaro av intellektuell briljans. Detta till trots är han en av världens högst avlönade ledare. Detta är signifikativt för hela den sittande regeringen år 2020 - den är en av världens sämst utbildade. Men vet de trots detta vad de gör? Svaret är fortfarande ja - men vi måste ta oss en titt på ytterligare en bidragande orsak till deras undermåliga styre och den bakomliggande orsaken till att de väljer att agera i strid med folkets vilja: nämligen den mänskliga faktorn.

Det finns två sätt att förhålla sig till makten som man innehar:

1. makt som medel att bibehålla sin position, d.v.s. maktlystnad

2. makt som utövas till folkets bästa, d.v.s. drivkraften är kärlek till folket. Vilket är två rakt motsatta förhållningssätt till makten. Och i politisk makt så är det den andra formen; kärleken till folket som ska vara den drivande eftersom man är folkvald och ska företräda folket enligt regeringsformens första paragraf som lyder; All offentlig makt utgår från folket.

Vi ser hur politikerna tar beslut som går stick i stäv med folkviljan och vi kan därför dra slutsatsen att svenska politiker missbrukar sin makt - och att vår vrede är berättigad. Nu ska vi se på det faktum att så icke är fallet; vreden är visserligen berättigad men den leder ingenstans - den används istället för att vår maktmissbrukande regering ska bibehålla sin makt i det längsta; man använder alltså folkets vrede för att uppnå sina syften; högsta möjliga vinst för egen del.

Innan vi ser på hur man istället ska agera för att ta makten från maktmissbrukarna, istället för hatiska och aggressiva utspel - så måste vi titta på ytterligare faktorer bakom maktmissbruket och därefter på hur man kan angripa dessa faktorer och underminera maktmissbruket.

Vari består vinsten i maktmissbruket? Eftersom medelmåttorna i riksdagshuset drivs av maktlystnad så vill de alltså dra så mycket nytta av sin tid i ledande position som möjligt - och säkra så många fördelar som möjligt för egen del. Vi ser det tydligt på hur avgående politiker får höga positioner inom näringsliv och bankväsende efter att ha lämnat politiken. De agerar under sin tid i riksdagshuset på det sätt som kommer att säkra deras framtida positioner. En mänsklig drivkraft vi alla är i besittning av - strävan efter trygghet.

Vi ser att detta pågår och det är detta som är orsaken bakom vår vrede. Istället för att blidka folkets vrede tar politikerna beslut som leder till mer vrede - inte mindre. Varför gör de detta?

För att vi ska förlora fattningen och fokusera på fel problem. De skapar problem och vi försöker med vår vrede att få politikerna att göra något åt problemen. Det vill de inte. De vill att vi ska ha fokus på problemen de orsakat - till exempel en ologisk och kostsam invandring, dålig hantering av kriminalitet i samhället och mycket annat sådant - istället för att hålla fokus på det verkliga problemet; politiker som strävar efter att uppnå högsta möjliga vinning för egen del. Detta är roten till alla problem. Och det är detta som måste angripas.

Möjligheten för "politiker" att sko sig på sitt politiska uppdrag är något som byggts upp stegvis. Under 70-talet när Olof Palme satt i regeringsställning avskaffades Tjänstemannaansvaret. Detta är en av orsakerna till att politikerna ostraffat kan agera i opposition till folkviljan fastän de är folkvalda. De behöver inte ta ansvar för sina beslut och riskerar ingen bestraffning när de utöver sin makt på fel sätt. 

Det andra som har många år på nacken och är planlagt och genomfört av politikerna själva är alla de privilegier de har på folkets och skattebetalarnas bekostnad. Politikerna beslutar över sina egna löner och har avgångsvederlag och mycket förmånliga pensionsvillkor och allt sådant har de drivit igenom eftersom Tjänstemannaansvaret avskaffats och de gör som de vill.

Detta är bakgrunden vi ska utgå från när vi ser på det faktum att även om vår vrede är berättigad så är hat och aggressioner fel sätt att hantera vår vrede.

Hat och aggressioner bemöts med självförsvar - detta på en djupt mänsklig nivå. När vi brister ut i aggressiva utspel kommer människor inte att lyssna på våra argument - detta är djupt biologiskt betingat. De som ser våra aggressiva utspel och berättigade hat mot orättvisor, korruption och maktmissbruk kommer på en djupt biologisk nivå att svara med samma mynt och detta är orsaken till att politikerna utnyttjar folkets splittring.

Vad vi behöver göra är att behålla lugnet - och med förnuft och logik angripa det verkliga problemet och det verkliga problemet är inte de beslut som politikerna tar - utan orsaken till att det är möjligt att agera i opposition till folkviljan: Vi behöver ställa krav på ett återinförande av Tjänstemannaansvaret inom politiska gebit och myndigheter - och vi måste se till att privilegierna som politikerna skaffat sig själva - avskaffas. Det ÄR folket som beslutar i denna fråga eftersom det är våra skattepengar som finansierar deras privilegier.

Detta är frågor man kan enas kring oavsett politisk inriktning - under förutsättning att man behåller lugnet och inte låter sig luras i fällan att ha fel fokus.

Att brista ut i hat och aggressioner över vansinniga politiska beslut - är den enkla vägen. Och det utnyttjas av politikerna så att de kan bevara sina positioner och trygga sin framtid. Vad vi behöver göra är alltså tvärtom att angripa roten till problemet och göra något åt det - och detta behöver folket ENAS KRING oavsett politisk riktning och för detta behövs lugn och kommunikation.

Det behövs lugna, trygga röster som angriper roten till problemet utan hatiska och aggressiva känslor. Lugn och logiskt resonemang som belyser de verkliga problemen så att folket kan enas kring de verkligt viktiga frågorna.

Ser man idag på den politiska debatten så är det samma frågor som debatteras hela tiden och detta behöver förändras. Vi behöver kommunicera på ett sätt som alla förstår och som inte uppmuntrar till försvarsställning. Förnuftets röster. Logikens röster. Förnuft och logik har ingen politisk färg.

Vi måste enas kring viljan att genomdriva ett politiskt system där politiker och myndigheter ställs till svars för maktmissbruk och felaktiga beslut. Vi måste enas kring ett system som omöjliggör något annat än att drivas av kärlek till folket när man tilldelats förtroendet att agera i folkets ställe. DET skapar verklig förändring och därför behåller vi lugnet och går lugnt och metodiskt tillväga - och håller ihop, oavsett politisk färg.

Deborah Englund

Digital Nomad Marketing


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar