3 jan. 2021

Anonyma anmälningar. Förslag till lagändring.

 

På Nyheterna pratade de om att så många orosanmälningar till socialtjänsten, angående barn  - läggs ner. Problemet är säkerligen att det görs så många okynnesanmälningar av psykiskt sjuka och illasinnade människor - och att många av anmälningarna inte har med verkligheten att göra.
Av den här anledningen har jag ett förslag till lagändring:
Det ska INTE vara möjligt med anonyma anmälningar. Anmälaren ska alltid uppge och verifiera sin identitet. Det skulle göra anmälan mer trovärdig om anmälaren står för sin anmälan.
Anonymiteten; inför den som anmälan gäller, ska gälla även fortsatt - men anmälaren SKA uppge sin identitet till den som tar emot anmälan - och identiteten ska även styrkas med mobil-ID.
OM det skulle visa sig att det är en obefogad okynnesanmälan - så är det förtal - vilket i enlighet med brottsbalken kan ge ett fängelsestraff på upp till två år.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar